Szkolenie „Fresque du Climat” dla naszych uczniów CM2

W dniach 25 i 26 września uczniowie naszej klasy CM2 mieli okazję zapoznać się z kwestią zmian klimatycznych, korzystając z narzędzia „Fresque du Climat” (tłum. Mozaika Klimatyczna) zaprezentowanego im przez wolontariuszy z grupy Varsauvons La Planète.

W ciągu tych dwóch dni zorganizowano 6 warsztatów, podczas których wszyscy uczniowie CM2 zostali zaproszeni do pracy w małych grupach, aby zastanowić się nad mechanizmami i wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu.

Fresque du Climat jest neutralnym i obiektywnym narzędziem. Opiera się na danych z raportów naukowych IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu), którego zalecenia kierują decyzjami politycznymi i gospodarczymi na skalę światową.

Od momentu powstania w 2018 r. „Fresque du Climat” stało się narzędziem referencyjnym, które umożliwia osobom i organizacjom zrozumienie wyzwania związanego z kryzysem klimatycznym. Ideą tego narzędzia jest to, że aby działać, musimy najpierw zrozumieć.

„Fresque du climat” mobilizuje zbiorową inteligencję do podnoszenia świadomości uczestników na temat zmian klimatu. Jego zabawne i edukacyjne podejście umożliwia wszystkim (zarówno dorosłym, jak i dzieciom) zapoznanie się z kwestią zmian klimatu, a następnie zaproponowanie konkretnych działań na własnym poziomie.

Naszym uczniom szczególnie podobały się dyskusje grupowe i burza mózgów. Niektórzy z nich już przedstawili nowe pomysły swoim eko-delegatom, aby kontynuować wysiłki szkoły w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować zespołowi Varsauvons La Planète za poświęcony czas i zaangażowanie.