Uczniowie z Sadyby wybierają nowych ekoprzedstawicieli

W październiku uczniowie ostatnich klas w szkole podstawowej zostali zaproszeni do wybrania swoich ekoprzedstawicieli. Przez cały rok dwójka uczniów z każdej klasy będzie w imieniu kolegów angażować się w walkę ze zmianami klimatycznymi oraz inicjować działania edukacyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podobnie jak w roku ubiegłym, inicjatywa ta wpisuje się w szkolny projekt „zielonej szkoły”.

W pierwszych tygodniach października oddaliśmy głos uczniom każdej z klas CM1 i CM2, którzy przedstawili projekty w zakresie odpowiedzialności ekologicznej i zrównoważonego rozwoju szkoły.

Wystąpienie każdego z kandydatów zapoczątkowało wiele dyskusji, podczas których padło mnóstwo ciekawych pomysłów i tropów. Na koniec odbyło się głosowanie i każda z klas wyłoniła dwójkę kolegów, których uznała za najbardziej przekonujących w roli ekoprzedstawicieli.

Młodzi przedstawiciele to:

  • CM1 A : Léa i Barbara
  • CM1 B : Charlotte i Yann
  • CM2 A : Luca i Eléonore
  • CM2 B : Boris i Lila
  • CM2 C : Gabrielle i Marcin

Odtąd każda z pięciu wybranych par będzie musiała angażować się w realizację pomysłów swoich kolegów, ale też inicjować w klasach działania i dobre praktyki w dziedzinach takich jak oszczędzanie energii, sortowanie odpadów czy ochrona bioróżnorodności.

Aby dziesiątka nowych ekoprzedstawicieli mogła pomyślnie realizować zadania, będą oni spotkać się co miesiąc i omawiać projekty związane z odpowiedzialnością ekologiczną oraz opracowywać konkretne plany działania ze wsparciem dyrekcji oraz wolontariuszy z grupy „Varsauvons la Planète”.

Wszystkim uczniom gratulujemy zaangażowania, a nowym ekoprzedstawicielom życzymy powodzenia!