Zapisy na zajęcia pozalekcyjne 2023/2024

W tym roku zajęcia pozaszkolne odbywają się od poniedziałku do piątku w trzech blokach:

  • blok AES 1 : 14h50-15h50
  • blok AES 2 : 15h55-16h55
  • blok AES 3 : 17h00-18h00 (ten ostatni tylko dla zajęć sportowych)

Oprócz tego proponujemy świetlicę : poranna od 7h30 do 8h30 oraz popołudniową 15h55 – 17h30 (przedszkole) i 15h55-18h00 (szkoła podstawowa) – niezmiennie pod warunkiem zapisu na zajęcia w pierwszym bloku. Zachęcamy jednak do wybierania zajęć zamiast świetlicy.

Aktualny plan oferowanych zajęć dla poszczególnych klas wg dni tygodnia będzie wkrótce dostępny.

CENNIK

Stosujemy następujące cztery rodzaje ryczałtowych opłat rocznych w zależności od liczby dzieci przewidzianych dla danych zajęć :

  1. 12 do 18/20 uczniów : 800 PLN (zajęcia sportowe)
  2. 8 do 12 uczniów : 1100 PLN /rok (głównie zajęcia językowe i artystyczne)
  3. 6 do 8 uczniów :1800 PLN (zajęcia o wartości dodanej w grupach o mniejszej
    liczebności, we współpracy z instytucjami zewnętrznymi)
  4. 3 do 4 uczniów : 2000 PLN (instrumenty, sensosfera

Dla trzeciego i kolejnych najmłodszych zapisanych dzieci, zastosowanie ma 10% -owa zniżka
(świetlica i AES)

Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania wystarczającej liczby uczestników.

ZAPISY

Zapisy internetowe poprzez aplikację EDUKA przewidziane są pomiędzy sobotą 2 września o godzinie 9.00 a poniedziałkiem 4 września do godziny 12:00.

W przypadku zajęć gdzie liczba chętnych przewyższy liczbę miejsc, w dniu 5/09 przeprowadzone zostanie losowanie spośród wszystkich zapisanych. W zależności od jego wyniku, będą Państwo mogli skorygować zapisy w dniu 6/09 w godzinach 12h00 – 23h59.

Kolejna korekta może być konieczna dla niektórych z Państwa z powodu zamknięcia grup, które nie uzyskają oczekiwanej liczby zapisów ( od 7/09/23 o godz. 14:00 do do 8/09/23 do godz. 12:00).

Zajęcia rozpoczną się 11/09/2023.