Wycieszka do parku na zajęciah biologii i geologii (maj 2021 r.)