Olimpiada z angielskiego – dwóch uczniów na podium ogólnopolskim!

W tym roku nasi gimnazjaliści i licealiści po raz pierwszy uczestniczyli w Olimpiadzie angielskiego organizowanej pod wysokim patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu. Do etapu krajowego przeszły dwie uczennice Emilia Bernie (klasa 3ème)  et Maja Muszyńska (klasa 4ème).

W eliminacjach wzięło udział 14 licealistów i 31 gimnazjalistów, których przygotowywała i wspierała Pani Kowalczyk. Na tej niezwykle wymagającej olimpiadzie sprawdzane są umiejętności językowe, znajomość gramatyki, słownictwa a także oceniane wypowiedzi pisemne i ustne.

Tylko 8 gimnazjalistów LFV zakwalifikowało się do następnego etapu Olimpiady: Emilia Bernie, Clara Chami, Milosz Cousens, Anne-Marie Jara, Maja Muszyńska, Marta Orylska, Emilia Szydło i Antonia Woroszylska. Następnie 5 z naszych znakomitych kandydatów zmierzyło się z częścią pisemną – testem z gramatyki i leksyki: Maja Muszynska, Emilia Bernie, Clara Chami, Emilia Szydlo i Antonia Woroszylska.

Na koniec II etapu, pozostały tylko dwie kandydatki na placu boju: Emilia Bernie (klasa 3ème)  i Maja Muszynska (klasa 4ème), które zmierzyły się z innymi kandydatami z całej Polski.

Nasze dwie gimnazjalistki wykazały się nie tylko doskonałą znajomością języka, ale także pokazały swoje umiejętności w dziedzinie informatyki przygotowując świetną prezentację wideo poświęconą pożarom w Australii w której zaprezentowały swoją opinię i stosunek do tej katastrofy naturalnej.

Na koniec po teście pisemnym i  końcowej prezentacji na temat świata anglosaskiego, nasze wspaniałe uczennice zostały oficjalnie ogłoszone finalistkami etapu ogólnopolskiego! Serdecznie gratulujemy młodym talentom lingwistycznym Mai i Emilii!