Projekt „La Carte du Sensible”

Od jesieni 2023 do końca stycznia 2024 roku Liceum Francuskie w Warszawie (LFV) rozpoczęło inspirujący projekt we współpracy z Instytutem Narodowym Niewidomych w Paryżu (INJS). Zatytułowany „La Carte du Sensible” (tłum. „Mapa Zmysłów”), projekt ten przekracza granice geograficzne i bariery komunikacyjne, aby zaoferować uczniom wyjątkowe doświadczenie artystyczne…

Liceum Francuskie w Warszawie, reprezentowane przez dwie klasy 4ᵉ, oraz INJS, z udziałem entuzjastycznych uczestników – sześciu dobrowolnych uczniów, podjęły się stworzenia dzieł eksplorujących temat „mapy” w różnych formach artystycznych, takich jak pocztówka, mail-art, pop-up, fotografia, fotomontaż, czy także film stop motion.

To oryginalne podejście artystyczne, inspirowane twórczością Mathiasa Poissona, bada ruch ciała w przestrzeni i czasie w sposób graficzny, kartograficzny i fotograficzny. Projekt ten ma również na celu zastanowienie się nad miejscem ucznia w jego otoczeniu i ruchy, które wykonuje.

Wymiana pocztowa, kluczowy element projektu, umożliwiła uczniom obu placówek dzielenie się swoimi dziełami artystycznymi na „Mapie Zmysłów”. Ta twórcza korespondencja przekroczyła proste wymiany prac, otwierając okno na doświadczenia sensoryczne i emocjonalne, jakie codziennie przeżywają uczniowie.

Godzinne spotkanie wirtualne pozwoliło również uczniom podzielić się swoimi refleksjami i osiągnięciami artystycznymi. Ta pierwsza wideokonferencja okazała się szczególnie pouczająca, przekraczając bariery komunikacyjne z uczniami niesłyszącymi i demonstrując moc jednoczenia sztuki.

Odkryj prace wykonane przez naszych uczniów klasy 4ème:

Odkryj prace wykonane przez studentów z „Institut des Jeunes Sourds de Paris”: