Wyniki francuskiego egzaminu gimnazjalnego 2021 r.

Mamy zaszczyt poinformować, że nasi uczniowie uzyskali w tym roku doskonałe wyniki z francuskiego egzaminu gimnazjalnego (diplôme national du brevet lub DNB).

Podobnie jak w zeszłym roku, wszyscy nasi uczniowie, którzy przygotowali się do egzaminu zdali „diplôme national du brevet”. Gratulacje wszystkim!

  • 63 przyjętych / 63 kandydatów = 100% zdanych egzaminów
  • Wyróżnienie otrzymało 62 uczniów (98% zdawających): 30 ocen celujących (tj. 64% przyjętych), 16 ocen bardzo dobrych (tj. 26% przyjętych) i 6 ocen dobrych (10% przyjętych).

Francuski egzamin gimnazjalny ocenia wiedzę i umiejętności nabyte pod koniec gimnazjum. Polega na ciągłej ocenie i testach końcowych.

Chcielibyśmy również podziękować całej naszej kadrze pedagogicznej za zaangażowanie w sukces wszystkich uczniów.