60. rocznica Traktatu Elizejskiego: licealiści świętują przyjaźń francusko-niemiecką

Z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatu Elizejskiego, czyli kroku milowego w przyjaźni francusko-niemieckiej, Liceum Francuskie (LFV) i Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta (WBS) w Warszawie zorganizowały dwa dni spotkań dla uczniów klas 1e uczących się języka niemieckiego. Spotkania te były dla uczniów okazją do podtrzymania więzi między tymi dwoma krajami w ciepłej i przyjaznej atmosferze, a jednocześnie do poznania środowiska szkolnego każdej z placówek.

22 stycznia 1963 r., czyli 60 lat temu, podpisano traktat o przyjaźni francusko-niemieckiej, znany jako Traktat Elizejski. Był to krok milowy w budowie głębokiej przyjaźni łączącej dziś oba kraje. Z tej okazji pod koniec stycznia br. zorganizowano wiele inicjatyw na szczeblu ministerialnym oraz w placówkach francuskich za granicą.

W ramach jednodniowej wymiany z inicjatywy pani Kemajou (nauczycielki języka francuskiego jako ojczystego w LFV) oraz pani Hilpert (nauczycielki języka francuskiego jako obcego w WBS), licealiści z klas 1e uczący się niemieckiego jako języka obcego nowożytnego mieli okazję pokazać Liceum Francuskie w Warszawie swoim niemieckim kolegom, po czym sami zostali przez nich ugoszczeni w szkole niemieckiej.

20 stycznia br. kilkanaścioro uczniów Polsko-Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta zostało zaproszonych na śniadanie francuskie przez panią Lesage, dyrektorkę LFV oraz pana Rüdigera Botta, dyrektora szkoły niemieckiej, po czym zwiedzili szkołę z przewodnikiem zorganizowanym przez kolegów z LFV. Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w prowadzonej przez pana Graslina lekcji historii i geografii na temat francuskiego i niemieckiego modelu gospodarczego. Na koniec wszyscy goście spędzili czas w miłej atmosferze przy poczęstunku zaoferowanym przez LFV.


23 stycznia przyszła kolej na wizytę naszych uczniów w Polsko-Niemieckiej Szkole Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta. Zostali przyjęci również przy śniadaniu, po czym uczestniczyli w zajęciach razem z niemieckimi kolegami. Zorganizowano także warsztaty kulturalno-językowe, aby mogli pogłębić wiedzę o Niemczech.