Dzięki LFV nasze dzieci stały się bardziej zdyscyplinowane i zorganizowane

Asia i Rob Markus są dumnymi rodzicami Meike, Caspera i Lucasa. Ta polsko-holenderska para po 6 latach mieszkania we Francji zdecydowała się wysłać trójkę dzieci do Liceum Francuskiego w Warszawie. Wyjaśniają, dlaczego wybrali dla nich francuskie nauczanie, a przede wszystkim – dlaczego decyzja ta była korzystna dla edukacji dzieci.

JESTEŚCIE RODZINĄ POLSKO-HOLENDERSKĄ. DLACZEGO DLA SWOICH DZIECI WYBRALIŚCIE SZKOŁĘ FRANCUSKĄ?

Przed przeprowadzką do Polski mieszkaliśmy we Francji przez 6 lat. Dlatego też chcieliśmy, by nasze dzieci kontynuowały naukę we francuskojęzycznej szkole w Warszawie.

JAKIE SĄ WASZYM ZDANIEM GŁÓWNE ATUTY LFV?

Naszym zdaniem największą zaletą Liceum Francuskiego w Warszawie jest to, że program nauczania opracowany jest przez francuskie Ministerstwo Edukacji. Dzięki temu, pomimo przeprowadzki z Francji do Polski, nasze dzieci kontynuowały naukę według wcześniejszego programu.

W LFV urzekło nas również to, że uczy się tutaj także języka polskiego, co nie jest regułą we wszystkich szkołach międzynarodowych. Uważamy to za bardzo dobrą rzecz i to nie tylko dlatego, że nasze dzieci są w połowie Polakami – to ukłon w stronę kraju, w którym mieszkamy.

Jesteśmy też zachwyceni, że dzieci mogły nauczyć się kolejnego języka!

CO PODCZAS EDUKACJI W SZKOLE FRANCUSKIEJ ODCISNĘŁO NAJWIĘKSZE PIĘTNO NA WASZYCH DZIECIACH, A CO NA WAS JAKO RODZICACH?

Dzieci bardzo dobrze wspominają zajęcia pozalekcyjne, takie jak piłka nożna czy muzyka. Szczególnie doceniły też wycieczki zagraniczne (zwłaszcza do Rzymu i Berlina), a także studniówkę, która ukoronowała ich ostatni rok w LFV.

Ogólnie możemy powiedzieć, że dzieci wspominają swoje szkolne dni z wielką radością. Ich opowieści o szkolnych czasach to zawsze wspaniałe historie!

Większość nauczycieli była oddana uczniom i szczerze zainteresowana ich sukcesami, więc wykonywali fantastyczną pracę. Natomiast nasze dzieci nie zawsze były zachwycone dużą ilość prac domowych, które musiały odrabiać.

Jako rodzicom żal nam niektórych zmian w programie szkolnym, o których zdecydowało francuskie ministerstwo. Przykładowo, gdy Lucas zdawał maturę, matematyka została nagle usunięta z programu nauczania. Ponadto w wychowaniu fizycznym teoria stała się ważniejsza od praktyki. Jednak przecież nie możemy winić za to LFV!

JAK RADZI SOBIE KAŻDE Z WASZYCH DZIECI?

Nasze dzieci radzą sobie bardzo dobrze. Najstarsza, Meike, ma teraz 24 lata. W ubiegłym roku zdobyła dyplom MBA na Uniwersytecie w Amsterdamie o specjalizacji zasoby ludzkie. Obecnie pracuje jako konsultantka ds. zasobów ludzkich w EY w Rotterdamie.

23-letni Casper uzyskał niedawno (częściowo dzięki przygotowaniu, nad którym pracował ze swoim nauczycielem ekonomii z LFV) tytuł licencjata ekonomii biznesu. W marcu rozpoczął studia we Włoszech, aby otrzymać tytuł magistra w dziedzinie „Żywność, kultura, komunikacja i marketing” na Università di Scienze Gastronomiche w Pollenzo.

Lucas ma 19 lat i studiuje administrację publiczno-techniczną na Politechnice w Delfcie. W pełni korzysta z życia studenckiego, osiągając przy tym dobre wyniki. Czego więcej może chcieć rodzic?

JAK EDUKACJA W LFV POMOGŁA IM PRZY STUDIACH WYŻSZYCH?

Wszyscy troje są teraz bardzo zdyscyplinowani. LFV nauczyło ich dobrej organizacji (według nich to jedyna zaleta dużej ilości zadań domowych) i zdobyli bardzo dużo wiedzy.

Z drugiej strony, nieco staromodne nauczanie oparte na wykładach nie nauczyło ich wystarczająco krytycznego podejścia do prezentowanego materiału.

JAK DZIECIOM UDAŁO SIĘ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ NIDERLANDZKIEGO RÓWNOLEGLE Z NAUKĄ W SZKOLE? JAKĄ ROLĘ ODGRYWA JĘZYK I KULTURA NIDERLANDZKA W ICH ŻYCIU?

Co do niderlandzkiego, staraliśmy się znaleźć rozwiązania poza LFV. Czasami trudno było połączyć naukę języka z programem LFV, ale całkiem dobrze sobie poradziliśmy.

Casper jako jedyny studiował w języku niderlandzkim, co na początku nie było łatwe. Meike i Lucas na początku studiowali po angielsku, co dało im więcej czasu na zapoznanie się z niderlandzkim. I przyniosło to rezultaty!

Od tego czasu Meike pracuje w środowisku niderlandzkojęzycznym, Lucas natomiast zaczął studiować kilka przedmiotów po niderlandzku.