Oferty pracy na umowę lokalną na nowy rok szkolny 2021

W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego 2021-2022, Liceum Francuskie w Warszawie, placówka szkolna zarządzana przez Agencję ds. szkolnictwa francuskiego za granicą (AEFE), przeprowadza rekrutację pracowników zatrudnianych na umowie lokalnej.

Przywiązujemy do rekrutacji szczególną wagę i poszukujemy pracowników o uznanych kwalifikacjach, dynamicznych i zmotywowanych, potrafiących pracować w zespole w wymagającym otoczeniu.

Przedszkole i szkoła podstawowa

Pielęgniarka szkolna (3/4 etatu = 30 godz. tygodniowo).
Zatrudnienie od 1 września 2021 r.

Podlegając Dyrektorowi placówki, będzie ona działać w ścisłej współpracy z nauczycielami szkoły podstawowej, z pracownikami administracji i służbami medycznymi Ambasady Francji i miasta Warszawy.

Oczekiwania względem kandydata :

  • dyplom pielęgniarski
  • biegła znajomość języków polskiego i francuskiego
  • doświadczenie w pracy pielęgniarskiej w placówce szkolnej
  • wiedza z zakresu psychologii dziecięcej
  • podstawowe umiejętności z zakresu logopedii i opieki nad uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Gimnazjum i liceum

2 stanowiska asystenta życia szkolnego na 3/4 etatu (= 30 godz. tygodniowo).
Zatrudnienie od 1 września 2021 r.

Stanowisko to wymaga dynamizmu i zaangażowania. Wymagane jest doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Dobre umiejętności interpersonalne i organizacyjne są niezbędne w ramach pracy zespołowej. Znajomość języka francuskiego jest niezbędna, podobnie jak znajomość francuskiego systemu edukacji.

Oczekiwany jest także poziom wykształcenia (minimum matura +3 lub podobny), umożliwiający pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

Język polski jest drugim językiem w szkole, jego znajomość jest zatem pożądana. Język angielski może być dodatkową zaletą.

Niezbędna jest dobra znajomość narzędzi informatycznych.

Nauczyciel łaciny (1/3 etatu = 6 godz. tygodniowo) na zastępstwo w okresie od 2 listopada 2021 r. do końca kwietnia 2022 r.

Pierwszeństwo będą mieli kandydaci, posiadający wyższe wyksztalcenie w zakresie filologii klasycznej i kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu w szkole ponadpodstawowej.

Nauczanie może obejmować klasy od Seconde do Terminale (klasy licealne we francuskim systemie oświaty). Zadaniem pracownika będzie nauczanie zgodnie z obowiązującymi programami francuskimi, kontrola postępów uczniów w nauce, uczestniczenie w radach i zebraniach pedagogicznych, angażowanie się w życie placówki oraz w działania mające na celu otwieranie się na kulturę kraju-gospodarza.

Ponieważ nauka odbywa się wyłącznie w języku francuskim zgodnie z programami francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, kandydat musi biegle władać tym językiem. Docenione zostanie doświadczenie w nauczaniu we francuskim systemie oświaty we Francji lub za granicą. Umiejętność pracy w zespole i angażowania się w projekty edukacyjne także. Niezbędna jest umiejętność posługiwania się narzędziami cyfrowymi w edukacji. Pożądane są takie cechy jak responsywność i dyspozycyjność.

Jak kandydować?

Kandydaci proszeni są o przeslanie do Liceum dossier « Recrutement 2021 » .

Dossier powinno zawierać :

  • aktualne CV (w miarę możliwości ze zdjęciem nie starszym niż 6 miesięcy);
  • list motywacyjny;
  • potwierdzoną kopię dyplomów ;
  • wszelkie dokumenty, jakie kandydat uzna za istotne dla swojej kandydatury.

Kompletne dossier prosimy przysyłać do środy 18 sierpnia 2021 r.  mailem na adres : ekoziarska@lfv.pl

Jedynie kandydatury kompletne i przesłane w terminie będą brane pod uwagę.