Wyniki francuskiego egzaminu gimnazjalnego 2023 r.

Mamy zaszczyt poinformować, że nasi uczniowie uzyskali w tym roku doskonałe wyniki z francuskiego egzaminu gimnazjalnego (diplôme national du brevet lub DNB).

Podobnie jak w zeszłym roku, wszyscy nasi uczniowie, którzy przygotowali się do egzaminu zdali “diplôme national du brevet”. Gratulacje wszystkim!

  • 54 przyjętych / 54 kandydatów = 100% zdanych egzaminów
  • Wyróżnienie otrzymało 54 uczniów (100 % zdawających): 28 ocen celujących (tj. 51.85% przyjętych), 17 ocen bardzo dobrych (tj. 31.48% przyjętych) i 9 ocen dobrych (16.66% przyjętych).

Chcielibyśmy również podziękować całej naszej kadrze pedagogicznej za zaangażowanie w sukces wszystkich uczniów.