Palmy Akademickie dla 4 pracowników LFV

Z ogromną radością informujemy, że czworo pracowników szkoły zostało nominowanych do tytułu Kawalera Orderu Palm Akademickich…

NOMINOWANI

Do Orderu Palm Akademickich w randze Kawalera (promocja z 14 lipca 2021r.) zostali nominowani:

– Pan Franck BIS, Dyrektor szkoły podstawowej

– Pan Paweł WOJCIECHOWSKI, pracownik techniczny

– Pani Valérie KUHN, nauczycielka literatury współczesnej

– Pani Dorota SZYMAŃSKA, nauczycielka polskiego

To odznaczenie jest wyrazem uznania za wybitne zasługi dla całej społeczności edukacyjnej Liceum Francuskiego oraz jednocześnie całej sieci AEFE (Agencji ds. szkolnictwa francuskiego za granicą) za aktywne promowanie francuskiego szkolnictwa i edukacji.

TROCHĘ HISTORII

Order Palm Akademickich został ustanowiony przez Cesarza Napoleona I w 1808 roku aby uhonorować członków Uniwersytetów i liceów. Wówczas były to tytuły honorowe, które zależały od pełnionego urzędu i były wyszywane na lewym ramieniu regulaminowego munduru.

Napoleon III uczynił z Palm Akademickich oficjalne odznaczenie, które mogło być dołączone do insygniów innych orderów i poszerzył możliwość nominacji o osoby nie należące do świata akademickiego ale mające wybitne zasługi dla edukacji narodowej.

Order Palm Akademickich może również być przyznany obcokrajowcom i obywatelom Francji przebywającym za granicą, którzy aktywnie przyczyniają się do promowania kultury francuskiej na świecie.